Proljeće 2023.

Prijedlog opreme za nabavu

Uređaji po skupinama (klikom se otvara popis):

Navedene cijene su okvirne, konačna kupovna cijena, bit će rezultat provedene javne nabave.

Osnovna računala zadovoljavaju uobičajene potrebe rada: e-mail, pretraživanje interneta, korištenje MS Office programskog paketa, reprodukcija multimedijskih sadržaja i sl.
Naprednija računala su “snažnija” a kod prijenosnih računala i mehanički čvršća i otpornija.

Za savjet oko izbor modela, obratite se Borisu Bekeru u sobi A-120 ili na telefon 2006, (409-2006), te e-poštom na bbeker@ffzg.unizg.hr.