Dežurstva administratora

Dežurstva administratora u Službi za informatiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Administrator: Marina Hlubuček
Soba: A129
Telefon: 01/409-2274
Radno vrijeme: radnim danima  10-12  i  13-15h
Email: racuni@ffzg.unizg.hr
Pravila administriranja korisničkih računa: https://szi.ffzg.unizg.hr/racuni/

Naravno, za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora nema dežurstava u sobi A129.
Ipak, neke stvari se mogu riješiti i mailom na adresu racuni@ffzg.unizg.hr.