O Službi za informatiku

Zadaće Službe za informatiku na Filozofskome fakultetu


  • osigurati funkcioniranje mrežne i računalne opreme i usluga na Fakultetu, po mogućnosti besprijekorno i trajno
  • pomoći korisnicima u korištenju računalne i mrežne opreme i usluga, po mogućnosti hitro i s osmijehom od uha do uha 🙂
  • savjetovati korisnike i upravu Fakulteta pri nabavi računalne i mrežne opreme i sudjelovati u organizaciji takve nabave
  • obrazovati korisnike u korištenju računalne i mrežne opreme, usluga i tehnologija, po mogućnosti jednostavno a ipak s edukativnim učinkom
  • proizvoditi i/ili nadzirati rad programskih proizvoda potrebnih za rad Fakulteta

Sve ovo, naravno, u skladu s mogućnostima Službe i izraženim interesima Fakulteta.