Spajanje na bežičnu mrežu

Upute za korištenje automatskog instalacijskog programa,
primjenjivog za većinu korisnika

Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Windows, Android, iOS/iPhone, Mac OSX, ChromeOS)
(There is an English version there, too)
otvori »

Upute za sustave kod kojih automatski instalacijski program nije
primjenjiv

Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Linux wpa_supplicant) otvori »
Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Android) otvori »
Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Ubuntu Linux) otvori »
Conference otvori »

U slučaju kakvih problema, molimo vas da pošaljete e-mail na admin@ffzg.hr.

(If you have problems with this, write to admin@ffzg.hr.)