Microsoft softver


Ministarstvo znanosti je za visokoškolske ustanove sklopilo ugovor s tvrtkom Microsoft o korištenju Microsoftovog softvera.

Ugovor se (za sada) obnavlja jednom godišnje. Temeljem tog Ugovora SRCE distribuira medije sa softverom pojedinim ustanovama, a ustanove izvještavaju o količini instaliranog softvera.

Za korištenje Microsoftovog softvera iz ovog ugovora obratite se u Službu za informatiku, u sobu A-125c. Ovaj softver dostupan je samo zaposlenicima Fakulteta.

Dostupni Microsoftovi programski proizvodi


Microsoft Windows
  • Microsoft Windows XP i raniji
  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft Windows 7
Microsoft Office
  • Microsoft Office 2003 i raniji
  • Microsoft Office 2007
  • Microsoft Office za Mac
Ostali Microsoft programski proizvodi
  • Microsoft Visual Studio
  • Microsoft Project
  • Microsoft SharePoint Designer, Microsoft FrontPage
  • Microsoft Visio