Osoblje

soba A120

Boris Beker
 • zamjenik voditelja Službe za informatiku
 • telefon: 01/409-2006  (kućni 2006)
 • e-mail adresa: boris.beker@ffzg.hr
Silvije Zagradišnik
 • sistem-operater
 • telefon: 01/409-2364  (kućni 2364)
 • e-mail adresa: szagradi@ffzg.hr

soba A121

Hrvoje Fruk
 • sistem-operater
 • telefon: 01/409-2434  (kućni 2434)
 • e-mail adresa: hfruk@m.ffzg.hr
Ratko Trupčević
 • sistem-operater
 • telefon: 01/409-2434  (kućni 2434)
 • e-mail adresa: rtrupcev@ffzg.hr
Tomislav Volfand
 • sistem-operater
 • telefon: 01/409-2434  (kućni 2434)
 • e-mail adresa: tvolfand@ffzg.hr

soba A125A

Ivan Grgić
 • programska potpora
 • telefon: 01/409-2404 (kućni 2404)
 • e-mail adresa: ivang@ffzg.hr
Davor Šepović
 • programska potpora
 • telefon: 01/409-2404 (kućni 2404)
 • e-mail adresa: dsepovic@ffzg.hr

soba A125C

Dobrica Pavlinušić
 • sistem inženjer
 • telefon: 01/409-2245  (kućni 2245)
 • e-mail adresa: dpavlin@ffzg.hr

soba A129

Marina Hlubuček
 • administrator korisničkih računa, zaprimanje zahtjeva za OIB
 • telefon: 01/409-2274  (kućni 2274)
 • e-mail adresa: racuni@ffzg.hr
 • radno vrijeme za korisnike:  pon-pet, 10-12h  i  13-15h