Osoblje

soba A120

Boris Beker
Silvije Zagradišnik

soba A121

Hrvoje Fruk
Ratko Trupčević
Tomislav Volfand

soba A125A

Ivan Grgić
Davor Šepović

soba A125C

Dobrica Pavlinušić

soba A129

Marina Hlubuček
  • administrator korisničkih računa, zaprimanje zahtjeva za OIB
  • telefon: 01/409-2274  (kućni 2274)
  • e-mail adresa: racuni@ffzg.unizg.hr
  • radno vrijeme za korisnike:  pon-pet, 10-12h  i  13-15h