Izdavanje OIB-a

Sažetak:

 • Sve evidencije na Filozofskom fakultetu se vode po hrvatskom OIB-u, osobnom identifikacijskom broju (odluka).
 • Svi državljani RH rođenjem ili primanjem u državljanstvo imaju određen OIB.
 • Svi stranci mogu dobiti OIB, ako ga zatraže.
 • Svi stranci koji traže dozvolu boravka u RH (ova je dozvola obavezna za boravak preko 90 dana) će u postupku izdavanja dozvole boravka automatski dobiti i OIB.
 • Stranci koji nemaju OIB i nisu zatražili dozvolu boravka a surađuju ili studiraju na Fakultetu pa im zbog toga treba OIB mogu Poreznoj upravi, kroz fakultetsku Službu za informatiku, podnijeti zahtjev za izdavanje OIB-a.
 • Postupak izdavanja OIB-a traje 7-10 radnih dana, osim u slučaju odlaska osobno u Poreznu upravu, kad se to u pravilu riješi za 15 minuta.
 • Odsjek ili služba u kojoj strana osoba studira ili surađuje na Fakultetu će dostaviti dopis kojim od Službe za informatiku traži izdavanje OIB-a za tu stranu osobu i na njemu navesti studij ili vrstu suradnje strane osobe na Fakultetu.
 • Zahtjevi za izdavanje OIB-a predani kroz Službu za informatiku moraju biti predani isključivo osobno i uz podnošenja putovnice na uvid (radi izrade fotokopije).
 • Kod zaprimanja zahtjeva strana osoba treba osobnim podacima ispuniti obrazac zahtjeva, potpisati suglasnost da Fakultet može u njeno ime predati zahtjev za izdavanje OIB-a Poreznoj upravi te donijeti svoju putovnicu radi izrade fotokopije stranice s fotografijom.
 • Za sve ostale slučajeve (hitni slučajevi, imanje neke vrste osobne iskaznice ali ne i putovnice) OIB je moguće za vrlo kratko vrijeme, u pravilu bez čekanja, izvaditi izravno u Odjelu za OIB (adresa je na kraju ovog sažetka).
 • Alternativni postupak, kada strana osoba ne može osobno doći u Službu za informatiku ni osobno otići u Poreznu uspravu, se sastoji u tome da strana osoba iz svoje zemlje stanovanja pošalje ispunjen obrazac i dobru fotokopiju prve stranice putovnice (stranica s fotografijom) i pošalje to klasičnom poštom Odjelu za OIB Porezne uprave a dokument s dodijeljenim OIB-om će stranoj osobi biti dostavljen na adresu stanovanja u stranoj državi.
 • Adresa Odjela za OIB:
  • Porezna uprava Novi Zagreb
  • Odjel za OIB
  • Avenija Dubrovnik 32
  • 10000 Zagreb
  • Croatia
 • Adresa na kojoj osobe s hrvatskim JMBG-om mogu pronaći svoj OIB je
  http://oib.oib.hr/SaznajOibWeb/fizickaOsoba.html
Dokumenti:

 • tekst odluke Dekana o korištenju OIB-a na FF
 • tekst odluke Dekana o izdavanju OIB-a na FF
 • obrazac suglasnosti korisnika da Filozofski fakultet u njegovo ime kod Porezne uprave
  zatraži izdavanje OIB-a za korisnika
 • obrazac zahtjeva (hrvatskiengleskinjemački) Poreznoj upravi za dodjeljivanje OIB-a,
  upute za ispunjavanje obrasca su na poleđini svakog obrasca
 • obrazac pristupnice za otvaranje AAI računa koji je potrebno ispunjavati samo za slučaj da korisniku treba AAI račun na FF