Podešavanje e-mail klijenta – Thunderbird

Preuzimanje i instalacija e-mail klijenta Mozilla Thunderbird


E-mail klijent Mozilla Thunderbird možete preuzeti na web adresi:

Kada je preuzimanje završeno, potrebno je obaviti instalaciju. Ako na računalu već imate instaliran Mozilla Thunderbird, ovaj korak možete slobodno preskočiti i krenuti s podešavanjem postavki.

Podešavanje postavki e-mail klijenta


NAPOMENA: Ako još niste, preporučujemo vam da prvo pročitate osnovne upute o podešavanju e-mail klijenta. Inačica e-mail klijenta Mozilla Thunderbird kojeg vi koristite ne mora imati identično sučelje, niti mora sadržavati sve funkcionalnosti koje su ovdje prikazane. U slučaju problema, slobodno možete kontaktirati osoblje Službe za informatiku.

Nakon pokretanja Mozilla Thunderbird odaberite File > New > Mail Account…

Unutar novog prozora potrebno je upisati osnovne podatke o vašem korisničkom računu za e-mail (ime i prezime, vaša e-mail adresa, zaporka). Ako ne želite stalno unositi zaporku prilikom čitanja elektroničke pošte, tada možete označiti opciju Remember password. Odaberite Continue kako biste nastavili dalje …

Mozilla Thunderbird će pokušati automatski odrediti poslužitelje koji se koriste za čitanje i slanje poruka. Taj postupak slobodno zaustavite sa Stop (podatke ćete upisati sami) …

Za čitanje elektroničke pošte možete koristiti jedan od dva protokola: protokol POP ili protokol IMAP. U nastavku je potrebno obaviti podešavanje e-mail klijenta za čitanje i slanje elektroničke pošte.

Kako biste mogli nastaviti dalje, molimo, odaberite ono što želite koristiti i/ili podesiti, a zatim obavite sve kako je prikazano.

Čitanje elektroničke pošte korištenjem protokola POP « pregled
Čitanje elektroničke pošte korištenjem protokola IMAP « pregled
Podešavanje postavki za slanje e-mail poruka « pregled