Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Android)

Preporučeni način spajanja Android uređaja nalazi se na stranicama eduroam installera.

Da bi mogli preuzeti postavke sa eduroam installera potrebno je prvo instalirati aplikaciju geteduroam koja će nakon prijave u eduroam installer preuzeti postavke, pitati Vas da ponovo upišete lozinku i podesiti Vaš mobilni uređaj za spajanje na eduroam mrežu.

Ručna procedura za starije uređaje


Ova precedura funkcionira samo na starijim Android uređajima (2020. i prije) koji ne zahtijevaju certfifikate, pa preporučamo da koristite eduroam installer.

Kako biste se mogli spojiti na bežičnu mrežu, potrebni su ovi koraci:

 1. Odaberete Settings
 2. Potom odaberete Wireless & Networks
 3. Pa Wi-Fi Settings
 4. Add Wi-Fi network
 5. U Network SSID unijeti eduroam
 6. Security postaviti na 802.1x Enterprise
 7. EAP method postaviti na TTLS
 8. PHASE 2 authentication postaviti na PAP
 9. U Identity polje unijeti svoje AAI korisničko ime.
 10. Polje Anonymous identity ostaviti prazno.
 11. U Wireless password unijeti svoju lozinku za AAI